Дома

Достапност

Добредојдовте

на веб страната на ЈЗУ УК за Државна Кардиохирургија

Нашиот тим

столб на успехот

СОВРЕМЕНА ОПРЕМА

Универзитетската Клиника за Државна Кардиохирургија при Клиничкиот Комлекс ,,Мајка Тереза” е изградена според најсовремени светски стандарди. Во својата работа нуди професионален пристап во негата на пациентите со цел да се одговори, со врвна здравствена нега, на специфичните потреби на сите категории на пациенти. Клиниката е изградена и дизајниран според светски кардиохируршки стандарди и нуди комплетен спектар на кардиохируршки интервенции.

Услуги

Медицинска дијагностика
Третман на срцеви заболувања
Лабораторија

Универзитетската Клиника за кардиохирургија се состои од специјално-обучен професионален тим на хирурзи, анестезиолози, кардиоперфузионисти, медицински сестри, физиотерапевти и болничари. Одделот се состои од интензивна и полуинтензивна нега, хоспитален дел и амбуланта. Успешноста во работење се должи на континуирано вложување во едукација и усовршување на тимот.

Смени и дежурства

Работното време на одделот за интензивна кардиолошка нега е 24/7, организирано на:
Прва смена 7:00 - 14:00 (7 часа)
Дежурство 14:00 - 7:30 (17:30 часа)
Викенд дежурство 8:00 - 8:00 (24 часа)

Договор со ФЗО

ЈЗУ УК за Државна кардиохирургија има потпишано Договор за пружање на здравствени услуги во специјалистичко-консултативна и болничка здравствена заштита во јавните здравствени установи со Фондот за здравствено осигурување.